CREW SYSTEMS AS
Laster siden....

CREW er et system for bedre kontroll

CREW er et internkontrollsystem for entreprenører i byggebransjen. Systemet kobler sammen entreprenørene på en byggeplass med alle medarbeidere på anlegget. CREW ivaretar mannskapskontroll, kursbevis og registrering og oppfølging av avvik.
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon

Funksjoner

CREW er enkelt å bruke og ivaretar følgende funksjoner

Inn- og utstempling

Medarbeidere stempler inn når de ankommer anlegget. Mobilen vil automatisk gi en lyd som en påminnelse om at du har ankommet et anlegg, og blir bedt om å stemple inn. Tilsvarende stempler medarbeideren ut når han forlater anlegget.

Kursbevis

Alt av sertifkater, sertifiseringer, kursbevis, HMS-kort, arbeidstillatelser og lignende kan lastes inn på hver medarbeiders profil. Den enkelte kan legge frem denne informasjonen digital på mobilen. Dessuten vil systemet varslet når en sertifisering snart utløper, og medarbeideren må sendes på nytt kurs eller nytt visum må bestilles.

Avviksregistering

Personskader, RUH, RUK og nestenulykker kan registreres via mobilen. Bruk mobilkamera for å dokumentere.

Avvikshåndtering

Leder kan iverksette tiltak for å utbedre avvik. Medarbeiderene får beskjed på telefonen om de har fått ansvart for en oppgave i forbindelse med avviket. Det er også via telefonen at medarbeider rapporterer tilbake til leder.

Delte filer

På hvert anlegg kan det lastes opp delte filer - filer, informasjon o.l. alle medarbeidere skal ha tilgang til.

HVORDAN FUNGERER CREW?

CREW fungerer på PC, MAC og mobil. Alle medarbeidere får en APP på telefonen hvor alle rutineoppgaver kan utføres og inn-/utstempling gjøres med et tastetrykk.

Samhandling mellom entreprenører og underentreprenører

Hovedentreprenører og underentreprenører er avhengig av å jobbe godt og tett sammen. CREW kan brukes som en felles platform for deling av informasjon. Gjennom CREW kan alle orientere seg om aktiviteten på anlegget.

 • Hovedentreprenøren oppretter anlegget og tildeler de ulike underentreprenørene rettigheter til anlegget.
 • Underentreprenøren tildeler sine medarbeidere adgang til anlegget slik at de kan stemple inn og ut, registrere avvik og finne informasjon om anlegget på sin mobiltelefon.
 • Alle ledere har tilgang til informasjon om medarbeiderne på anlegget, logger, avvik, delte filer og kontaktpersoner.
 • Informasjon om medarbeidere ligger lagret i systemet, og trenger ikke registreres på nytt for neste anlegg/prosjekt.

Avvik - registreing og håndtering

Hyppige og mange avviksregistreringer er et kvalitetstegn, og blir ofte etterspurt i forbindelse med anbudsrunder og lignende. Avvik forekommer på alle anlegg i alle bedrifter. Mot konkurrentene måles deres evne til å ha kontroll på, og lære av, avvik. Kontroll på avvik viser at bedriften og medarbeiderne annerkjenner at feil kan skje, og at en ønsker å lære av feilene.
CREW har støtte for registrering og håndtering av avvik på kvalitet og arbeid (RUK), uønskende hendelser (RUH), personskader og nesten-ulykker.

 • Medarbeideren benytter CREW til å registrere avvik. Med mobilen kan brukeren skrive en kort beskjed og legge ved et bilde av avviket.
 • Ansvarlig leder for avvik mottar avviket til behandling. Han foretar en årsaksanalyse, og iverksetter tiltak for utbedrelse.
 • Tiltak kan av leder deligeres til enkelte medarbeidere. Medarbeiderene utfører oppgaven i henhold til arbeidsbeskrivelsen, og rapporterer tilbake med tekst eller bilde. Hele prosessen foregår direkte fra mobiltelefonen.
 • Etter tiltak er gjennomført kan leder foreta en evaluering og lukke avviket.

Sertifikater og kursbevis

Bygg og anlegg er et stort fagfelt med mange ulike retninger, og medarbeidere med ulike kurs og sertifisering. Mange prosjektledere opplever det som uoversiktlig hvilken kompetanse hans mannskap innehar. I CREW har en full oversikt over alle medarbeideres sertifikater, kursbevis, HMS-kort osv.

 • HR laster inn dokumentasjon på hver enkelt medarbeider. Bilder eller dokumenter kan lastes inn for sikker oppbevaring og organisering.
 • Medarbeider har tilgang til all dokumentasjon direkte fra mobiltelefonen, og kan fremvise dette på forespørsel fra Arbeidstilsynet eller verneombud.
 • Prosjektleder har tilgang til all dokumentasjon på alle medarbeidere, og kan enkelt filtrere seg frem til medarbeidere på hans byggeplass som har et bestemt sertifikat eller gjennomført kurs.
 • Sertifiseringer med utløpsdatoer kan registreres i systemet, og leder vil varsles i passende tid i forkant slik at en eventuell fornyelse kan iverksettes. Det samme gjelder utløp og rebestilling av HMS-kort.

Sikkerhet

Når alvorlige farer oppstår, en evakuering er nødvendig, kan CREW benytte som et verktøy. Leder kan utløse alarmen som får alle telefonen til å gi fra seg en kraftig lyd, og instruerer medarbeideren til å komme seg i sikkerhet. Videre kan medarbeidere bekrefte at han er i sikkerhet, eller be om assistanse. Redningsmannskaper har løpende oversikt over hvem som er bekreftet i sikkerhet, og hvem som ikke er. Videre kan det iverksettes tiltak for å lokalisere disse.

Systemet kan også benyttes til øvelser.

 • Leder utløser alarmen.
 • Samtlige telefoner på anlegget gir fra seg en alarm.
 • Medarbeider kan bekrefte at han er i sikkerhet, eller be om hjelp.
 • Redningsmannskapene holdes løpende oppdatert og kan fokusere på å finne dem som ikke har bekreftet at dem er i sikkerhet.

Video

Priser

Fast lav månedspris per bruker. Bruk så mye du vil.

Medarbeider

Benyttes av snekkere, malere, murere, taktekkere, stilasbyggere, rørlegger m.m.

99,-per måned
 • Stemple inn/ut
 • Fremlegge sertifikater/kursbevis
 • Registrere avviksmeldinger
 • Gjennomføre tiltak
 • "jeg er i sikkerhet"-funksjon

Lærling

For lærlinger i godkjent opplæringsbedrift.

49,-per måned
 • Stemple inn/ut
 • Fremlegge sertifikater/kursbevis
 • Registrere avviksmeldinger
 • Gjennomføre tiltak
 • "jeg er i sikkerhet"-funksjon

KONTAKT OSS

Om oss

Vi har bakgrunn fra IT-, bygg- og anleggsbransjen. CREW er etablert for å dekke en stadig økende behov for internkontroll. Flere entreprenører, Innovasjon Norge og Arbeidstilsynet har bidratt i utviklingen av funksjonaliteter.

CREW SYSTEMS AS har orgnr NO 917 419 124 MVA